YEEZY Season 5 Editorial by KM20

Photo: Evgeniy Kruglov
Model: Liza Sotnikova
Style: Zhanna Doroftey
MUA: Kate Stolbova